https://www.kaljupete.fi.

1. Rekisterinpitäjä: Kaljupete Oy, puh.  045 601 9075

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Petri Tuupanen, puh. 045 601 9075

3. Rekisterin käyttötarkoitus: Retkikohtaisten asiakasyhteystietojen keräämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Sivusto ei kerää kävijätietoja eikä sillä ole täytettäviä lomakkeita. Yhteydenotoista ja palvelutilauksista syntyviä rekistereitä käytetään vain yhteystietolistana kyseisen retken ajan.

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään retkeilijän nimi (tai tilauksen tehneen henkilön nimi), kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

7. Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään kolme (3) kuukautta tehdyn retken jälkeen. Kaljupete Oy ei kerää itselleen eMainontaa varten yhteystietolistoja eikä luovuta saamiaan tietoja kolmansille osapuolille.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot hankitaan sähköpostitse tai puhelimitse retken tilauksen yhteydessä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Sivustolla ei käytetä evästeitä.

11. Rekisterin suojaus: Sähköpostiyhteys on suojattu SSL-tekniikalla.  

12. Automaattinen päätöksenteko: Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä sekä oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Lisäksi asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Kaljupete Oy ei käytä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.